Eagle Live

Eagle Live Corporation

Social

com.shejiao.eaglelive

Eagle Live là một ứng dụng mới nóng cho phép người dùng phát sóng và watch live streaming video. Bạn có thể hiển thị ra cá tính của bạn bằng cách phát thanh truyền cho mình, tài năng của bạn hoặc sự kiện thú vị. Ứng dụng ánh sáng này sẽ giúp bạn kết nối với mọi người mát thông qua tương tác thời gian thực. Với Eagle Live, bạn có thể dễ dàng đáp ứng nóng người, thần tượng trực tuyến, trò chơi video Thạc sĩ và những người siêu tài năng. Eagle Live có cách làm cho bạn bè và cuộc sống một địa ngục của rất nhiều niềm vui. Sẽ luôn có người dùng phát thanh truyền và xem 24/7. Chất thải không có thời gian nhiều hơn và tận hưởng mọi thứ hai của nó Tính năng sống của đại bàng 【Interactive communication】Make bạn bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào 【Unique gifts】Send Quà tặng và ngạc nhiên phụ để lấy sự chú ý từ đài phát thanh của bạn 【Sing một praise】Sing một lời khen ngợi cho tuyệt vời sống streaming 【Real-thời gian sharing】Share của dòng sống trên chính xã hội medias 【Unlimited fantasies】More thú vị đang chờ đón khi bạn tạo và khám pháAlphabetical

Genres