Elmo Loves ABCs

Sesame Workshop

Educational

com.sesameworkshop.elabcs.play

Đây là một ứng dụng đầy đủ các trò chơi, hoạt động và video, sẽ trợ giúp dạy cho con em mình về chữ, âm thanh, và các từ. Chữ cái A, B và C bao gồm. Nâng cấp để mở khóa các chữ cái D qua Z. Elmo thích ứng dụng này! Huyện này có bài hát và video về chữ cái. Có màu trang và các trò chơi về chữ cái. Nó có tất cả các chữ cái từ A đến Z! Elmo thậm chí thực hiện một bài hát mới của bảng chữ cái cho nó. Elmo nghĩ nó là ứng dụng ABC tốt nhất bao giờ hết! Cố lên! Khám phá các bảng chữ cái với Elmo! (Nếu bạn thích học ABCs của bạn, bạn sẽ thích học tập của bạn 123s! Kiểm tra "Elmo Loves 123s" trong các cửa hàng chơi Google! ) TÍNH NĂNG Slide, càn quét, swipe, touch, dấu vết và khai thác để khám phá hơn tám mươi cổ điển Sesame Street clip, bảy mươi lăm Sesame Street màu trang và bốn cách khác nhau để chơi giấu và tìm kiếm! Liên lạc và theo dõi thư yêu thích của bạn để mở khóa các sự ngạc nhiên của nó. Nhấp vào nút sao để khám phá nhiều hơn lá thư hoạt động. Cá nhân hóa bằng cách thêm hình ảnh và video của riêng bạn với các trò chơi. ABCs tracker cho trồng-up để xem làm thế nào trẻ em của bạn đang làm. Có khả năng mua hơn tuyệt vời thư nội dung và kỳ nghỉ bất ngờ. TÌM HIỂU VỀ Nhận dạng ký tự (chữ hoa và chữ thường) Âm thanh thư Truy tìm chữ cái Nghệ thuật và sáng tạo Sự đánh giá cao âm nhạc LỜI KHUYÊN Nếu bạn muốn để cá nhân hoá Elmo yêu ABCs bằng cách thêm nội dung của riêng bạn, hãy nhớ để hoàn thành tất cả các lĩnh vực: tên, ghi âm, hình ảnh và video! Nếu bạn không có tất cả bốn, nội dung của bạn sẽ không xuất hiện trong các trò chơi. Video của bạn phải có trong thư viện hình ảnh của thiết bị của bạn hoặc họ sẽ không thể truy cập bởi các trò chơi. Về chúng tôi Hội thảo mè nhiệm vụ là sử dụng nguồn phương tiện truyền thông, giáo dục để giúp đỡ trẻ em ở khắp mọi nơi phát triển thông minh hơn, mạnh hơn và kinder. Giao thông qua một loạt các nền tảng, bao gồm cả chương trình truyền hình, kinh nghiệm kỹ thuật số, sách và các hoạt động cộng đồng, chương trình dựa trên nghiên cứu của mình có phù hợp với nhu cầu của cộng đồng và quốc gia mà họ phục vụ. Tìm hiểu thêm tại www.sesameworkshop.org. Chính sách bảo mật có thể được tìm thấy ở đây: http://www.sesameworkshop.org/privacypolicy Đầu vào của bạn là rất quan trọng với chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, ý kiến hoặc cần giúp đỡ, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại: sesameworkshopapps@sesame.orgAlphabetical

Genres