Cancer Referral Guidelines

SCET

Medical

com.scet.cancercareguidelines

Các hướng dẫn được phát triển bởi một đội ngũ đa ngành và tạo điều kiện cho các giới thiệu thích hợp giữa tiểu học và trung học Chăm sóc cho bệnh nhân ung thư bị nghi ngờ. Các hướng dẫn nhằm mục đích hỗ trợ GPs, đội ngũ chăm sóc chính rộng hơn, các bác sĩ và bệnh nhân và người chăm sóc. Một phiên bản đầy đủ của các hướng dẫn sẽ có sẵn tại: www.cancerreferral.scot.nhs.uk/cafeland world kitchen
castle cats epic story quests
chichens
chuck skate universe
clash of clans
clash royale
clash royale
clash royale
clash royale
coin dozer free prizes
crab war
cut the rope
cut the rope full

Alphabetical

Genres