Advanced Languages

Rosetta Stone Ltd

Education

com.rosettastone.englishforbusiness

** Ứng dụng này là hiện chỉ có sẵn cho công ty thuê bao. ** App điện thoại di động của chúng tôi cho phép bạn truy cập vào kinh nghiệm học tập của bạn bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào bạn thích. Tự động đồng bộ hoá có nghĩa là bạn có thể đi từ máy tính đến điện thoại di động và trở lại một lần nữa- và không bao giờ mất vị trí của bạn trong một bài học. Bạn nhận được: Truy cập để tải về các bài học bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào. Một kinh nghiệm học tập phù hợp dựa trên mức độ và mục tiêu của bạn. Kỹ năng giao tiếp, bạn có thể sử dụng ngay lập tức. Thời gian thực thông tin phản hồi của bạn đọc và phát âm. Dấu hiệu rõ ràng của sự tiến bộ hướng tới mục tiêu học tập của bạn.Angry Birds Rio
Angry Birds
Avakin Life

Alphabetical

Genres