Perfect Viewer PDF&DJVU Plugin

Rookie001

Comics

com.rookiestudio.perfectviewer.pdfplugin

Điều này là hoàn hảo Viewer plugin. Để hoàn hảo Viewer hỗ trợ tập tin PDF & DJVU. Để sử dụng plugin này bạn phải cài đặt trình xem hoàn hảo ver 1.7 + đầu tiên. * Chú ý! Hãy chắc chắn xem hoàn hảo không chạy trước khi cài đặt plugin. Hoặc bạn có thể khởi động lại thiết bị của bạn sau khi cài đặt plugin. Plugin này là cấp phép theo GPL V3 Mã nguồn có thể tải về từ http://code.google.com/p/perfect-viewer-pdf-plugin/Panda Pop

Alphabetical

Genres