Checkers 2

Roghan Games

Board

com.roghan.checkers

Người kiểm tra là một cổ điển trò chơi của 2 cầu thủ. Mục tiêu là để loại bỏ tất cả các phần của đối thủ của bạn. Hội đồng quản trị bao gồm 64 nhà xen kẽ màu đen và trắng. Mỗi đội có 12 miếng. Chơi so với máy tính hoặc thách thức bạn bè của bạn để tìm những người là tốt nhất trong kiểm tracafeland world kitchen
castle cats epic story quests
chichens
chuck skate universe
clash of clans
clash royale
clash royale
clash royale
clash royale
coin dozer free prizes
crab war
cut the rope
cut the rope full

Alphabetical

Genres