Blok Ekipa - Atak Zlomiarzy

RinoApps Ltd.

Arcade

com.rinoapps.atakzlomiarzy

Vào ban đêm trên Video trên các đường phố mặt đám cường phế liệu kim loại hoạt động cứu hộ. Bất cứ điều gì bằng kim loại ở phía trước của họ ẩn. Các điểm tham quan vào Polonez Wojtasa. Những gì là cho anh ta một biểu tượng của sự thành công trong cuộc sống và tình yêu chỉ thật sự, cho trục vớt kim loại phế liệu cường độ cao là chỉ là một phần của przerdzewiałej. Vâng, trong tổng số, thật khó để không đồng ý. Giúp Wojtasowi trong cuộc đấu tranh cho một hornet! Thử thách bản thân với các loại khác nhau của kẻ thù, sử dụng trí tưởng tượng của các hình thức bảo vệ, bẫy và nhận trợ giúp từ countrymen của họ. Nhiều cấp độ, nâng cấp và các hình thức của trò chơi. Tồn tại các cuộc tấn công và tiết kiệm một hornet!Bus Rush

Alphabetical

Genres