Text Fairy (OCR Text Scanner)

Renard Wellnitz

Productivity

com.renard.ocr

Cổ tích văn bản có thể làm gì: Chuyển đổi hình ảnh sang văn bản. Đúng quan điểm của một hình ảnh. Chỉnh sửa văn bản được trích xuất. Sao chép được trích xuất văn bản vào bảng tạm để sử dụng trong các ứng dụng khác. Chuyển đổi các trang được quét vào PDF. Công nhận các văn bản in từ hơn 50 ngôn ngữ. Miễn phí và không có quảng cáo. Xin vui lòng ghi nhớ rằng: Bạn cần phải đưa các hình ảnh sắc nét với sét tốt cho kết quả tốt nhất. Cổ tích văn bản không thể đọc chữ viết tay. Biểu tượng thiết kế bởi Hooi Zhoong (hooizhongc@gmail.com) Cước chú Văn bản cổ là vẫn còn trong sự phát triển. Đề xuất tính năng hoặc báo cáo lỗi được đánh giá rất nhiều! Mã nguồn có thể được tìm thấy ở đây: https://github.com/renard314/textfairyTalking Tom Gold Run
Toy Blast
Traffic Racer
Traffic Rider

Alphabetical

Genres