Game Of Earth

PIXIO

Strategy

com.pixio.google.red

Quá lâu, trên cùng một phần trăm đã phát triển mạnh mẽ và những người khác thì không. Chúng ta cần thay đổi, và sự thay đổi là bây giờ! Chào mừng đến với các trò chơi của trái đất! Bạn là chủ tịch của trái đất 2.0. Bạn có thể làm cho thế giới này một nơi tốt hơn dưới sự cai trị của bạn. Bất cứ ai cũng sẽ mơ ước là tại chỗ của bạn vì bạn nắm không giới hạn quyền lực để làm cho thế giới tuyệt vời một lần nữa. Bạn sẽ làm cho khôn ngoan và quyết định kịp thời, tài trợ và đầu tư vào các dự án mà sẽ cho phép của bạn trên thế giới để phát triển mạnh. Chỉ có bạn biết làm thế nào để outwit những deniers biến đổi khí hậu và nhà tư bản tham lam để giữ của bạn trên thế giới đang phát triển vì bạn lệnh. Bạn sẽ xác định khóa học của thế giới đối với nhiều người, nhiều năm tới. Bạn sẽ phải đối mặt thách thức. Bạn sẽ đối đầu với khó khăn gian khổ. Nhưng cho tốt hơn hoặc tồi tệ hơn, bạn sẽ dẫn trên thế giới. Xác định phương pháp của bạn cho mỗi cân bằng không khí sạch, công dân phát triển và quỹ kho bạc của bạn. Thực hiện quyết định quan trọng! Dệt lô và làm sáng tỏ âm mưu! Ngăn chặn cuộc cách mạng và phá sản! Vinh danh chính mình trong lịch sử thế giới của bạn cho các thế hệ tới!Alphabetical

Genres