Pineapple Jobs

Pineapple Hospitality

Events

com.pineapple.pineapple

Dứa là một nền tảng đáng tin cậy kết nối người tìm việc và nhà cung cấp việc làm trong ngành khách sạn. Người tìm việc có thể xem danh sách curated của doanh nghiệp tin cậy, trong khi công việc nhà cung cấp có thể lựa chọn một cách nhanh chóng từ một hồ bơi tài năng đáng tin cậy và vetted. Với dứa, bạn có thể: -Tìm thấy hoặc đăng khách sạn việc làm -Kiểm soát lịch trình công việc riêng của bạn -Kết nối với các chuyên gia có trình độ hiếu khách -Để đánh giá đối với người tìm việc và nhà cung cấp việc làm -Gửi và nhận thanh toán ngay lập tứcpac man
pac man
panda pop
panda pop
panda pop
pixel gun 3d pocket edition
pj masks moonlight heroes
plants vs zombie
plants vs zombies
pocket tanks
pocket tanks
power rangers
power rangers legacy wars
puzzle game

Alphabetical

Genres