Guess the XBOX Game

PhonesRanking Studio

Trivia

com.phonesranking.guessthexboxgame

Đoán trò chơi XBOX quiz, miễn phí trò chơi bao gồm các chủ đề khác nhau từ các thể loại khác nhau của các câu hỏi liên quan đến trò chơi video XBOX. Nghĩ rằng bạn là một geek chơi game video và biết tất cả về XBOX? Bạn muốn biết quy mô kiến thức của bạn khi nói đến Microsoft Xbox trò chơi điện tử là gì? Sau đó kiểm tra nó ra với trò này và có funFeatures - các câu hỏi đề & sự kiện, trong đó bao gồm > đoán trò chơi từ các hình ảnh được cung cấp. > của trò chơi phát hành năm & trò chơi tên. > nhân vật & nhà xuất bản tên. > đoán các ký tự từ các hình ảnh cung cấp. - 10 cấp độ khó khăn, 200 câu hỏi ở tất cả. - không có quy tắc phức tạp, chỉ cần chọn sự lựa chọn đúng của các lựa chọn 4 cho. - 100% FreeHave một thông tin phản hồi? Liên hệ với chúng tôi heremaster@phonesranking.comLike chúng tôi trên Facebookhttps / / www.facebook.com/phonesrankingFollow chúng tôi trên Google+https//plus.google.com/u/0/communities/111554472587866609862Alphabetical

Genres