PBIS Rewards Student

Lieberman Technologies

Education

com.pbisrewards_student.app

PBIS phần thưởng học sinh là cổng thông tin sinh viên với phần thưởng PBIS. Sinh viên có thể sử dụng các ứng dụng để xem làm thế nào họ đang làm và có thể nhìn thấy những phần thưởng có sẵn như họ tiếp tục có sự thành công trong trường học của họ PBIS thưởng chương trình. Suite PBIS phần thưởng bao gồm các ứng dụng PBIS thưởng nhân viên (đối với giáo viên và quản trị viên), PBIS thưởng học sinh ứng dụng và ứng dụng phụ huynh phần thưởng PBIS.Panda Pop

Alphabetical

Genres