Park CC Mobile Payment Parking

PassportParking, Inc.

Maps & Navigation

com.parkgenius.Park.CRP

Park. Trả tiền. Trên con đường của bạn. Park CC là các ứng dụng cần thiết mà bạn cần phải trả tiền cho bãi đậu xe. Park CC cho phép bạn trả tiền cho bãi đậu xe từ điện thoại thông minh của bạn. Không cần phải mang theo tiền xu - chỉ thanh toán bằng điện thoại và bỏ qua mét bãi đậu xe trong một vài bước dễ dàng. LÀM THẾ NÀO NÓ HOẠT ĐỘNG: Download ứng dụng miễn phí Nhập thông tin xe và thanh toán an toàn Nhập khu vực của bạn và thiết lập phiên thời gian đậu xe Thanh toán và trên con đường của bạn! Cán bộ thực thi sẽ biết bạn trả tiền để đậu bằng cách kiểm tra các ứng dụng TẠI SAO BẠN CẦN IT: Làm cho bãi đậu xe dễ dàng hơn bao giờ hết bằng cách tải về Park CC vào ngày hôm nay. Với ứng dụng bãi đậu xe, bạn có thể tận hưởng một số lợi ích bạn sẽ không tìm thấy tại Bãi đỗ xe meter: Nhận được thông báo khi phiên của bạn hết hạn Kéo dài thời gian của bạn vì vậy bạn không cần phải chạy trở lại đồng hồ đậu xe Theo dõi các lịch sử bãi đậu xe của bạn Bỏ qua các dòng đồng hồ đậu xePanda Pop

Alphabetical

Genres