OverDrive

OverDrive, Inc.

Books & Reference

com.overdrive.mobile.android.mediaconsole

Mượn sách, sách, và streaming video từ thư viện của bạn bằng cách sử dụng tăng tốc điện thoại Android. Hơn 30.000 thư viện trên toàn thế giới cung cấp các tiêu đề từ OverDrive, vì vậy download các ứng dụng và tìm thấy cuốn sách tiếp theo của bạn ngày hôm nay! Có 24/7, bây giờ thư viện này đến với bạn. Không có thêm phí muộn. Danh hiệu tự động quay trở lại. Nơi tổ chức, tạo danh sách mong muốn và trở về tiêu đề một cách dễ dàng. Đồng bộ thư viện, đánh dấu, và tại các vị trí trên thiết bị di động. Một tài khoản hợp lệ với một thư viện tham gia, trường học hoặc cơ sở giáo dục khác là cần thiết. Mỗi thư viện xây dựng riêng của mình bộ sưu tập các danh hiệu. Liên hệ trực tiếp để cho họ biết rằng bạn đang sử dụng cho chạy nhiều và chia sẻ bất cứ đề nghị cho cuốn sách bạn muốn nhìn thấy họ thực hiện.Alphabetical

Genres