OverDrive

OverDrive, Inc.

Books & Reference

com.overdrive.mobile.android.mediaconsole

Mượn sách, sách, và streaming video từ thư viện của bạn bằng cách sử dụng tăng tốc điện thoại Android. Hơn 30.000 thư viện trên toàn thế giới cung cấp các tiêu đề từ OverDrive, để tải về các ứng dụng và tìm thấy cuốn sách tiếp theo của bạn ngày hôm nay • Available 24/7, bây giờ thư viện này đến với bạn. • No thêm vào chi phí. Danh hiệu tự động quay trở lại. • Place tổ chức, tạo danh sách mong muốn và trở về tiêu đề một cách dễ dàng. thư viện • Sync, đánh dấu, và tại các vị trí trên thiết bị di động. • A tài khoản hợp lệ với một thư viện tham gia, trường học hoặc cơ sở giáo dục khác là cần thiết. thư viện • Each xây dựng riêng của mình bộ sưu tập các danh hiệu. Liên hệ với họ trực tiếp để cho họ biết rằng youre bằng cách sử dụng cho chạy nhiều và chia sẻ bất cứ đề nghị cho cuốn sách bạn muốn nhìn thấy họ thực hiện.okey

Alphabetical

Genres