Mahjong

1C Wireless

Puzzle

com.onecwireless.mahjong

Trình bày các tiêu đề mới bằng 1 C Wireless - Mahjong! Mục tiêu của bạn là để phù hợp và loại bỏ tất cả gạch mảnh từ tháp. Thưởng thức ba chế độ game: Cổ điển - game ban đầu; chơi càng lâu như bạn muốn! Thời gian tấn công - chơi hết thời gian. Thử thách - bạn có một thời gian giới hạn để lựa chọn gạch của bạn; cho người chơi nâng cao! Nhanh hơn bạn chọn, lớn hơn tiền thưởng của bạn cho rằng di chuyển! Giành chiến thắng trong chế độ thách thức để mở khóa nhiều tòa tháp! Google chơi trò chơi: Ban lãnh đạo và những thành tựu!Mobile Legends

Alphabetical

Genres