NFM Wayfinder

Nebraska Furniture Mart

Shopping

com.nfm.nfmwayfinding

Với NFMs Wayfinder App, bạn có thể tìm kiếm các sản phẩm trong các cửa hàng và nhận được turn-by-turn hướng đến các mục đó youre tìm kiếm bạn cũng có thể quét mã vạch và ngay lập tức nhận được thông tin hữu ích như sản phẩm giá và số kỹ thuật bạn có thể thậm chí kiểm tra mới nhất của chúng tôi quảng cáo trên điện thoại và sử dụng đại lý của chúng tôi nút để tìm sản phẩm trong cửa hàng. Tính năng: -Tải bản đồ cửa hàng và xem vị trí hiện tại của bạn trong các cửa hàng -Sử dụng các phiên bản điện thoại di động nhúng vào website của chúng tôi để tìm sản phẩm, sau đó khởi động hướng turn-by-turn, trong các cửa hàng để nó -Sử dụng các tính năng máy quét mã vạch để tìm kiếm thông tin sản phẩm -Dễ dàng truy cập đến quảng cáo hiện tại và sổ đăng ký Quà tặng -Áp dụng cho các tín dụng NFM Cửa hàng. Xác định vị trí. Quét. Tiết kiệm-tất cả đồ nội thất của Nebraska Mart Wayfinder AppAlphabetical

Genres