Rise of Steel

Naxeex Corp

Action

com.nc.rise.of.steel

? Năng động 3D FPS. ? Enthralling trò chơi với nhiều nhiệm vụ và vô tận chiến đấu. ? Chiến đấu cơ khi chế độ và xe sửa đổi. Trong nhiều thế kỷ bạn đã nằm sâu trong bóng tối như là một phần của quặng sắt sâu bên trong dãy núi. Nhưng người khai thác bạn và làm một phần của một chiếc xe hơi. Bạn đang tỉnh táo. Nhưng không chỉ có bạn. Hàng ngàn robot như bạn đang trong thành phố. Và it's up to bạn để quyết định những việc cần làm. Bạn sẽ có một đồng minh của nhân loại hay là kẻ thù tồi tệ nhất. Thức dậy như một máy thép đã sẵn sàng cho cuộc chiến!Alphabetical

Genres