PAC-MAN TV

BANDAI NAMCO Entertainment America Inc.

Arcade

com.namcobandaigames.pacmanatv

Năm 2015 trên thế giới trò chơi Video Hall of Fame Inductee Hơn 35 tuổi và vẫn còn chạy cho danh tiếng & vinh quang, tái khám phá cổ điển bắt đầu nó tất cả! Chỉ đạo rõ ràng của Blinky, lãnh đạo của các băng đảng, cùng với bóng ma đồng bào của ông hồng hào, Inky và Clyde hoặc bạn sẽ mất một cuộc sống. Lấy nhấp nháy điện viên để tạm thời chuyển các bảng và gobble những con ma pesky! Munch trái cây và các phần thưởng cho các điểm lớn.Panda Pop
Paper.IO

Alphabetical

Genres