Warship Battle Commander

mobirix

Board

com.mobirix.warshipking

Xác định vị trí các tàu chiến đối phương và tấn công chúng trước khi họ làm. Thưởng thức lần lượt dựa trên tàu chiến tiên tiến nhất [Tính năng] -Tấn maps & giai đoạn -Ly kỳ ông chủ giai đoạn -Sử dụng các trận phá hoại việc thực thi mục -Thách thức kỷ lục chiến rankers của thế giới. -Nhiều chế độ mà không có mạng hoặc Wifi (tối đa 4 người chơi trận đánh) -So với các chế độ đối với chiếc tàu chiến chỉ huy từ khắp thế giới -Leaderboard, thành tích, lời mời bạn bè hỗ trợ -16 ngôn ngữ hỗ trợ -Thiết bị máy tính bảng hỗ trợ Trang chủ: https://Play.Google.com/Store/Apps/dev?ID=4864673505117639552 Facebook: https://www.Facebook.com/mobirixplayen YouTube: https://www.YouTube.com/user/mobirix1wheel of fortune free play
word cookies

Alphabetical

Genres