Mermaid Little for Barbie

Minika

Arcade

com.minika.MermaidLittleforBarby

Nàng tiên cá dễ thương và đáng yêu thoát khỏi cuộc tấn công cá mập. Hãy giúp nàng tiên cá xinh đẹp. Cố gắng để thoát khỏi cá mập tấn công và thu thập tất cả các quà tặng với nàng tiên cá barbie. Là tốc độ trò chơi cẩn thận tăng từng giây đi qua. Thoát khỏi cuộc tấn công cá mập đói. Bạn nên làm cho điểm tối đa trước khi cá mập bắt bạn. Cẩn thận hơn trong cá mập tấn công sẽ tăng tốc với đi qua mỗi thứ hai. Trò chơi chơi như thế nào? Bạn có thể kéo màn hình để di chuyển lên và xuống các nàng tiên cá.Mobile Legends

Alphabetical

Genres