LG webOS TVNotify

LG Electronics RUSSIA R&D Lab

Tools

com.lgerp.tvnotify

Không phải lo đâu điện thoại của bạn trong khi xem TV đến cuộc gọi, tin nhắn SMS, email, tin nhắn từ các mạng xã hội và các sứ giả và các sự kiện sẽ được hiển thị trên màn hình TV của bạn. Sử dụng LG webOS TV thông báo để không bỏ lỡ các thông tin quan trọng trên điện thoại của bạn. Chú ý ứng dụng chức năng tương thích chỉ với LG webOS TV. Chính functions• Use cài đặt bảo mật không hiển thị thông tin cá nhân TV; • Select loại thông báo để hiển thị trên truyền hình. Lưu ý • Mobile điện thoại và webOS TV kết nối cần thiết cho các ứng dụng đầu tiên bắt đầu chỉ; • Mobile điện thoại và webOS TV nên trong cùng một mạng lưới địa phương. Thưởng thức LG webOS TV thông báoAlphabetical

Genres