AutoBud - Better Driving

Karta Software Technologies

Auto & Vehicles

com.kartatech.autobud

AutoBud là ứng dụng xe cá nhân của bạn sẽ là bạn bè xe cuối cùng của bạn! AutoBud sẽ giúp bạn có một nhận thức về thời gian bạn dùng đằng sau những bánh xe và phong cách lái xe của bạn. Nó thực sự dễ dàng và thú vị để sử dụng và một khi bạn bắt đầu bạn sẽ có tất cả các dữ liệu về chuyến đi của bạn nhờ thời gian thực theo dõi và lái xe lịch sử. Có lẽ bạn muốn lái xe một cách thân thiện với chi phí nhiều hơn, hoặc bạn muốn kiểm tra kỹ năng lái xe của bạn trôi trên một số đường phụ, hoặc có lẽ bạn đang chỉ quan tâm đến việc có một kỷ lục của tất cả các chuyến đi và trung bình của bạn: với AutoBud, bạn có thể làm tất cả! Hãy nhớ rằng một khi bạn đo cái gì, bạn có thể quản lý nó và cuối cùng thay đổi nó. Ứng dụng này là tất cả về cho bạn rằng cái nhìn sâu sắc và sức mạnh để cải thiện của bạn lái xe. Tính năng: Thêm bạn bè vào mạng của bạn để so sánh kết quả, bắt đầu cuộc thảo luận và chia sẻ lời khuyên lái xe. Hiểu phong cách lái xe của bạn. Biết số liệu của bạn: trung bình tốc độ; khoảng cách tổng số; thời gian dành cho lái xe; tốc độ tối đa, v.v... Xem qua các chuyến đi: xem các tuyến đường trước ánh xạ thông tin chi tiết, do đó, bạn có thể theo dõi sự tiến bộ của bạn. Sử dụng trình điều khiển được điểm và lời khuyên của bạn để cải thiện của bạn lái xe và tiết kiệm tiền. Nhận được tự động bảo dưỡng Mẹo để giúp bạn chăm sóc xe của bạn. Kiếm được huy hiệu: có rất nhiều các phù hiệu để thu thập! Chào mừng thành tựu của bạn và chia sẻ với bạn bè của bạn. Thiết lập nhắc nhở cho các khoản thanh toán bảo hiểm của bạn. Chỉnh sửa các chuyến đi của bạn: là chuyến đi của bạn cho doanh nghiệp hoặc niềm vui? Nói với AutoBud các loại chuyến đi của bạn để có thể so sánh như thế nào phong cách lái xe của bạn thay đổi trong tình huống khác nhau. Theo chúng tôi! Facebook: fb.com/kartatech Twitter: twitter.com/KartaTech YouTube: youtube.com/Kartatechnologies ___________________________________________________________________________ Lưu ý: Việc sử dụng GPS chạy trong nền có thể làm giảm đáng kể tuổi thọ pin.Angry Birds Rio
Angry Birds
Avakin Life

Alphabetical

Genres