Fishing Mania 3D

Candy Mobile

Sports

com.jzb.fishingmania

Diễn viên dòng của bạn để treo và đấu tranh với hàng trăm loài duy nhất của cá trong này #1 câu cá 3D mô phỏng trò chơi câu cá Mania nowFeatured với các môi trường sống động và điều khiển trực quan cuộc sống thực, Mania câu cá cung cấp cảm giác câu cá thực tế nhất và sâu chơi. Diễn viên dòng của bạn để treo cá và gió reel cẩn thận để tránh chụp các dòng. Hàng chục cá bản địa kỳ lạ ở các điểm câu cá khác nhau làm cho bạn cảm thấy hứng thú câu cá của bạn trong tầm tay. Mở khóa các địa điểm mới, nhảy vào thiên đường xanh, nhận được tiền thưởng hàng ngày và thách thức chính mình để làm cho đánh bắt lớn nhất nowGame tính năng-10 + đẹp 3D rendered vị trí từ khắp thế giới - 50 + nhiệm vụ cho các thực hành của bạn của bạn câu cá kỹ năng-90 + kết hợp Câu cá bóng cho bạn để chọn hàng trăm loài khác nhau để nắm bắt và điền vào hồ cáAlphabetical

Genres