Infinite Japanese

Jernung

Educational

com.jernung.infinite.jpn

Học tiếng Nhật bằng cách chơi vui vẻ và trò chơi tương tác trong không gian! Vô hạn quân Nhật đã không có nhiều sự lựa chọn, flashcards, hoặc bất kỳ công cụ khác nhàm chán? ? Bài học ngắn tầm - học tiếng Nhật trong ít hơn một phút! ? Xem xét từ với trò chơi xem xét khó khăn. ? Chuyển đổi giữa romaji, kana (hiragana & katakana), và chữ kanji để phù hợp với phong cách học tập của bạn. ? Bao gồm hai loại miễn phí-số lượng và màu sắc. Hơn đến sớm!Alphabetical

Genres