(FREE) GO SMS GOLD ROSE THEME

ZT.art

Personalization

com.jb.gosms.pctheme.goldrose.hd

Thương hiệu mới miễn phí chủ đề cho GO SMS Pro! ? Thông báo: Chủ đề đi tin nhắn SMS chỉ có sẵn cho điện thoại với GO SMS Pro được cài đặt. Click vào đây để cài đặt GO SMS Pro! ? Làm thế nào để sử dụng chủ đề này: Sau khi tải về và cài đặt chủ đề này, đi đến chủ đề cửa hàng-> Local-> chọn chủ đề của bạn-> áp dụng ??? Theo chúng tôi: ĐI tin nhắn SMS Facebook:https://www.facebook.com/gosmspro/. ZT. Nghệ thuật Facebook:https://www.facebook.com/ZTteam/Alphabetical

Genres