4 Pics 1 Footballer

TornaDev

Trivia

com.jargoy.picsfootballplayer

World Cup 2018, Nga đang đến sớm, bóng đá bài kiểm tra này sẽ đi kèm với bạn xem World Cup matches.4 cầu thủ bóng đá 1 bức ảnh bằng cách sử dụng hình ảnh 4/biểu tượng như là một đầu mối cho bạn đoán tên của các cầu thủ bóng đá, bao gồm cả những người tham gia World Cup 2018 , Liên bang Nga. Bạn phải trả lời các câu hỏi để vượt qua mỗi cấp độ bằng cách xác định vị trí các chữ cái đúng không gian có sẵn mà là cầu thủ bóng đá tên. Bạn có thể đoán của cầu thủ bóng đá tất cả tên trong bóng đá bài kiểm tra này bao gồm các cầu thủ World Cup 2018? Nếu bạn không thể nhận ra tên của một cầu thủ, không worryYou có gợi ý như tín dụng để có được những manh mối thậm chí trả lời các câu hỏi. Mỗi bạn vượt qua cấp độ, bạn sẽ nhận được thêm tiền xu. May mắn thay, nếu bạn thiếu tiền xu, bạn có thể khác bởi chia sẻ trên facebook hay xem video. Trò chơi có các cấp độ 200 của nhân vật để đoán khi bạn tải về từ cửa hàng và sẽ được Cập Nhật periodicallyWorld Cup 2018 bóng đá là chờ đợi bạn, người hâm mộ chứng minh kiến thức của bạn của cầu thủ bóng đá bằng cách chơi bóng đá bài kiểm tra này đoán trò chơi bao gồm World Cup các cầu thủ bóng đá của năm 2018. Chúc may mắn, chúc mừng và xem bạn tại World Cup 2018, liên bang NgaAlphabetical

Genres