Guess The Character

JanduSoft

Board

com.jandusoft.gtc

★ ★ ★Guess nhân vật ★ ★ ★ một cầu thủ hai đoán trò chơi. Mỗi người bắt đầu trò chơi với một hội đồng bao gồm các hình ảnh hoạt hình của 24 người. Trò chơi bắt đầu với mỗi người chơi với một ký tự ngẫu nhiên từ hội đồng quản trị. Đối tượng của trò chơi là để là là người đầu tiên xác định đối thủ nhân vật những người mà có. Thay thế người chơi đặt nhiều câu hỏi có hay không để loại bỏ các ứng cử viên, chẳng hạn như không người này mang kính?. ✓ trò chơi này có thể chơi với hai người chơi, hoặc một người chơi so với máy tính. ✓ hỗ trợ Bluetooth ☢ hơn 10 triệu tải và top #1 trong iPhone/iPad trò chơi hội đồng quản trị trên hơn 30 quốc gia. Kiểm tra và tải về trò chơi này. ★ ★ ★And của nó miễn phí ★ ★ ★gardenscapes
gardenscapes
gardenscapes
guess the logo ultimate quiz
guild of heroes fantasy
guns of glory

Alphabetical

Genres