Whizz Word

In The Game

Word

com.inthegame.whizzword

Whizz Word là một tất cả mới và addicting từ tìm kiếm trò chơi đố Swipe ngón tay của bạn trên các chữ cái trong gird để tìm các từ ẩn Mỗi cấp có một thể loại khác nhau để thử thách cái tâm của bạn Điều này là không có trò chơi bình thường tìm kiếm không chỉ bạn có thể tìm từ ngữ theo đường chéo, theo chiều dọc và chiều ngang nhưng bạn có thể di chuyển thư thư trong bất kỳ hướng nào Chờ đợi không có thêm và tải về này thú vị mới mất trên thể loại và nhận được nghiện hôm naywheel of fortune free play
word cookies

Alphabetical

Genres