Candy Smash

Lovely Game

Casual

com.icegame.candysmash

Kẹo Smash là rất nghiện trò chơi câu đố đường kết nối! Kết nối các đường dây đầy màu sắc của bánh kẹo để giải quyết các mức độ hấp dẫn trong cuộc phiêu lưu trò chơi này! Các tính năng của kẹo Smash: -Bánh kẹo đầy màu sắc và ngọt ngào. -Dễ dàng để tìm hiểu, khó khăn để làm chủ. -Thưởng cho người chơi với nhiều đạo cụ. -Ban lãnh đạo vào vòng kết nối bạn bè và thế giới. -Hai chế độ chơi: câu đố và arcade. Vì vậy tham gia nó, phù hợp với 3 hoặc nhiều hơn các bánh kẹo trong câu đố này của dòng!Clash Royale
Crossy Road

Alphabetical

Genres