Emojily

Paul Hollinsky

Communication

com.hollinsky.emojily

Android của emojis không phải luôn luôn là tốt nhất cho nhắn tin. Một số emojis xuất hiện hoàn toàn khác nhau trên thiết bị iOS, và làm thế nào bạn sẽ biết? Emojily là câu trả lời. Nó có sự nhầm lẫn trong emoji. Bạn nhập vào một chuỗi văn bản và emoji, và nó sẽ cho bạn thấy những gì người dùng iOS sẽ thấy. Đơn giản, dễ dàng, nhanh chóng. Tôi phải chỉ ra, điều này không phải là một ứng dụng mà sẽ thay đổi của bạn emojis trong các ứng dụng khác. Đó là thực sự không thể không có thay đổi điện thoại của bạn. Ứng dụng này chỉ có nghĩa là để là một tài liệu tham khảo.Alphabetical

Genres