Hater

Hater Inc.

Dating

com.haterdater.hater

HATER là THE APP rằng trận đấu bạn dựa trên những gì bạn HATESwipe về tất cả mọi thứ từ những người đi bộ chậm đến Selfies. Thuật toán của chúng tôi tìm thấy kết hợp tốt nhất của bạn, dựa trên swipes của bạn. Khi bạn trượt trên những người khác, nó là vô danh. Bạn sẽ chỉ kết hợp khi cả hai bạn trượt ngay... để haters có thể phù hợp, gặp gỡ, hẹn hò, và ghét nhau. Không thể tìm ra những gì để nói? Chơi một thẻ Hater để phá vỡ lớp băng. Chúng ta hãy kết thúc này một lần và cho tất cả...Hill Climb Racing 2

Alphabetical

Genres