Madrid Metro | Bus | Cercanias

GreenLionSoft

Maps & Navigation

com.greenlionsoft.free.madrid

Ứng dụng ngày cần thiết cho người dân địa phương, khách du lịch, sinh viên Erasmus, thăm doanh nghiệp... Chức năng - | Tàu điện ngầm de Madrid | Thời gian thực hành trình máy tính. Bản đồ mạng lưới sơ đồ và địa lý bao gồm các tàu điện ngầm-SUR, tàu điện ngầm Oeste và Turistic đồ. Giá vé và lịch trình. - | Xe buýt EMT | Chờ thời gian và khoảng cách của xe buýt Bus Line Maps. - | Ma-đrít Cercanías | Thời gian thực máy tính chuyến đi. Bản đồ của Madrid đi lại mạng. - | Hỗ trợ | Android 3.0 tới 5.x (API 11+) nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề bằng cách sử dụng các ứng dụng, trước khi đưa ra đánh giá xấu xin vui lòng gửi email đến support@greenlionsoft.com và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp bạn và tìm thấy một giải pháp.Mobile Legends

Alphabetical

Genres