Riddler Riddles

GoPlay Inc.

Trivia

com.goplay.riddlerriddles

Kiểm tra IQ của bạn thông qua trả lời câu đố khôn lanh từ The Riddler. Hầu hết các câu hỏi là thực sự khó khăn nếu bạn không đang làm quen với các câu đố và cũng nếu bạn chưa trò chơi Batman Arkham thành phố bởi vì hầu hết các câu đố đến từ những trận đánh của họ. Câu đố tôi đây, câu đố tôi mà. Tận hưởng!Alphabetical

Genres