TriPeaks Solitaire Challenge

Giantix Studios

Card

com.giantixstudios.tripeakssolitairechallenge

Chơi các trò chơi phổ biến solitaire TriPeaks miễn phí trên thiết bị Android của bạn! TriPeaks (còn được gọi là Tri Towers, ba đỉnh núi hay ba đỉnh núi) là một thẻ trò chơi solitaire mà kết hợp các yếu tố từ Golf Solitaire và kim tự tháp Solitaire. Đối tượng TriPeaks Solitaire thách thức là để xóa tất cả các thẻ từ ba đỉnh. Chỉ cần nhấp vào thẻ đó là một thứ hạng cao hơn hoặc thấp hơn thẻ nền tảng. Nếu bạn chạy ra khỏi di chuyển, chuyển qua thẻ mới từ boong tàu. Bạn kiếm được điểm cho mỗi thẻ bạn đặt trên nền tảng thẻ và thêm điểm cho thanh toán bù trừ mỗi của các đỉnh núi.Talking Tom Gold Run
Toy Blast
Traffic Racer
Traffic Rider

Alphabetical

Genres