Pool Mania

MiniCard

Casual

com.game.PoolMania

Mania Hồ bơi là một bi-a, mà cũng kết hợp chế độ Arcade. Nó là dễ dàng để chơi nhưng rất gây nghiện. Bên cạnh đó, nó giết thời gian, khi chờ đợi xe buýt, nghỉ ngơi, bắt bord. Bạn sẽ yêu thích để chơi nó và cố gắng để có được 3 sao. Làm thế nào để chơi: 1. kéo để điều chỉnh góc độ cue 2. nhấn nút để điều chỉnh góc độ cue hơi 3. kéo để điều chỉnh điện Tính năng: -Chế độ Arcade, lên đến 120 độ -Chế độ thách thức, cố gắng để có được điểm nhiều hơn trong thời gian giới hạn -dễ dàng để chơi, thích hợp cho mọi lứa tuổi -tính chất: ngôi sao, bao gồm, sắt khối -nhiều bảng -chức năng hơn đến sớmPanda Pop

Alphabetical

Genres