Zombie Frontier

FT Games

Action

com.feelingtouch.gunzombie

Trong năm 2020, T virus lây lan trên toàn thế giới. Nhiều người bị nhiễm virus T và trở thành thây ma. Bạn là một trong những người sống sót. Bạn đang tham gia trong cuộc chiến chống lại zombie. TÍNH NĂNG: ? Thưởng thức gây sốc âm nhạc và hiệu ứng âm thanh! ? Trải nghiệm cảm giác bắn wildly! ? Giết zombie khác nhau! ? Vũ khí mới và nâng cấp hệ thống! ? Thách thức vai trò phát triển hệ thống! ? Các tiền thưởng mới và độc đáo!Alphabetical

Genres