Extreme Motorbike Jump 3D

Pudlus Games

Simulation

com.extreme.motorbike.jump

Cực đoan xe nhảy 3D là một trò chơi động cơ động cơ vật lý thực sự. Nếu bạn thích trò chơi mô phỏng và xe máy lái xe, hãy thử nó cho miễn phí. Đạt đến đỉnh của tòa nhà chọc trời trong một thành phố lớn. Tôi nghĩ rằng nó là không thể. TÍNH NĂNG Dễ dàng điều khiển Hệ thống treo logo Chủng tộc và chéo xe máy Bản đồ thành phố thực sự lớn Môi trường thế giới thực Quan điểm máy ảnh thực tế Đồ họa HD đầy đủ đẹp Âm thanh động cơ thực tế Vật lý thực tế hành vi Gia tốc thực tế kiểm soátAlphabetical

Genres