Extreme Motorbike Jump 3D

Pudlus Games

Simulation

com.extreme.motorbike.jump

Cực đoan xe nhảy 3D là một trò chơi động cơ động cơ vật lý thực sự. Nếu bạn thích trò chơi mô phỏng và xe máy lái xe, hãy thử nó cho miễn phí. Đạt đến đỉnh của tòa nhà chọc trời trong một thành phố lớn. Tôi nghĩ rằng nó là không thể. TÍNH NĂNG *** * Dễ dàng điều khiển * Tuyệt vời treo * Chủng tộc và vượt qua xe máy * Bản đồ thành phố Real lớn * Thực thế giới môi trường * Thực tế Camera lượt xem * Đồ họa HD đầy đủ đẹp * Thực tế công cụ âm thanh * Vật lý thực tế hành vi * Thực tế gia tốc kiểm soátAlphabetical

Genres