Evil Minds: Dirty Charades

Evil Studios Limited

Word

com.evilstudios.evilminds

Ác tâm là trò chơi toàn thân từ thương hiệu mới từ ác Studios Limited Mục tiêu của Evil Minds là cho bạn và bạn bè của bạn để đoán một bí mật cái ác từ dựa trên những đầu mối được hét hoặc đã hành động ra bằng nhau. Các trò chơi được chơi trong một người với một điện thoại duy nhất và đã được biết là gây ra các cầu thủ răng để rơi từ cười quá khó khăn. Ác tâm trí có hai duy nhất chế độ chơi: chế độ đầu mối Giver một, và một chế độ từ Guesser. Chơi với hơn 2.000 từ ác trong trò chơi, hoặc viết riêng của bạn. Nó không bao giờ bị cũ __HOW ĐỂ ĐOÁN WORDS__ 1. tập hợp một hoặc nhiều bạn bè. 2. giữ điện thoại của bạn ở phía trước của bạn, phải đối mặt với nhóm, vì vậy bạn không thể nhìn thấy từ ác trên màn hình. 3. bạn bè của bạn sẽ bắt đầu gesticulate và la lên đầu mối bạn như động vật hoang dã, đem lại cho bạn gợi ý cho đến khi bạn đoán từ ác 4. nếu bạn thành công, nghiêng điện thoại xuống để đạt được 1 điểm. Nếu bạn không đoán từ ác, nghiêng điện thoại lên để vượt qua. 5. sau khi vòng qua, vượt qua điện thoại cho người kế tiếp __HOW ĐỂ CUNG CẤP CHO CLUES__ 1. tập hợp một hoặc nhiều bạn bè. 2. giữ điện thoại của bạn ở phía trước của bạn một cách cẩn thận ẩn nó vì vậy mà chỉ bạn có thể nhìn thấy từ ác trên màn hình. 3. bắt đầu gesticulate và hét lên như một con thú hoang dã, đem lại cho bạn bè của bạn những manh mối cho đến khi họ đoán từ cái ác. 4. khai thác tiếp theo nếu bạn thành công, hoặc bỏ qua nếu bạn thất bại. 5. sau khi vòng qua, vượt qua điện thoại cho người kế tiếp THEO chúng tôi @EvilMindsAppAlphabetical

Genres