War of Empires - The Mist

Doodle Mobile Ltd.

Action

com.doodle.woem

Chào mừng đến với trận đánh cuối cùng của sự thống trị của chiến tranh Đế chế-The Mist. Tham gia của bạn bè, gia tộc dưới hình thức của liên minh, và chuẩn bị sẵn sàng để xây dựng riêng của bạn tuổi Dùng trên Vương Quốc không phải là cho các yếu. Đặc biệt là Vương Quốc được bọc trong sương dày đặc và sương mù. Củng cố thị trấn của bạn căn cứ sử thi tưởng tượng vũ, đào tạo lớn của quân đội để đụng độ kẻ thù và chiếm tài nguyên của họ đến với một kế hoạch hoặc để lại thất bại đêm lạnh, sương mù Tính năng của game: -Đồ họa ngoạn, deceptively đơn giản nhưng vui vẻ điên cuồng -Thiết kế quân đội của bạn hoàn hảo để dẫn vào hành động đóng gói trận đánh -Tham gia liên minh để củng cố quốc phòng và củng cố các đơn vị tấn công -Xây dựng và ẩn đế chế của bạn với độc đáo sương mù máy phát điệnwheel of fortune free play
word cookies

Alphabetical

Genres