Brasil Drinks

Edgard Junior

Lifestyle

com.brasildrinks

Đồ uống Brasil là một ứng dụng có thể giúp bạn thành công tại các bên với bạn bè và gia đình. Ông đã mang đến rất nhiều công thức nấu ăn cocktail phổ biến, để tạo ra các loại cocktail ngon và phục vụ tất cả. Trên màn hình chủ của bạn, chúng tôi có chín loại chính, cung cấp các đề xuất cho caipirinhas, mũi chích ngừa, cocktail cổ điển, trong số những người khác. Hơn nữa, bạn vẫn có thể đưa ra lời khuyên trang trí cocktail, làm thế nào để gắn kết thanh của bạn và các loại khác nhau của cốc và bát mà bạn có thể sử dụng.Bus Rush

Alphabetical

Genres