Fish & Trip

Bloop Games

Arcade

com.bloop.fishtrip

Youre không phải một mình trong đại dương Tập hợp một số bạn bè nhiều màu sắc & cố gắng sống sót trong thế giới nguy hiểm này. Phát triển nhóm cá của bạn, thu thập trứng & khám phá loài mới bao gồm các cá da trơn nổi tiếng Tính năng: • Di chuyển của bạn trường học của cá với một liên lạc • Thưởng thức một bản gốc âm nhạc và đồ họa đầy màu sắc • Khám phá & móc hơn 80 loài • Hàng chục hoàn thành nhiệm vụ • Hãy cẩn thận của cá mậpAlphabetical

Genres