Musical Pad

Bitle Apps

Music

com.bitleapps.musicalbuttons.musicalbuttons

Âm nhạc Pad là các phím nhạc mới cho phép bạn chơi nhạc, bạn có thể chơi các bài hát từ danh sách của bạn, cơ sở của chúng tôi (NCS - phai mờ, Alan Walker) hoặc tạo ra giai điệu của riêng bạn. Có 3 chế độ chơi khác nhau có sẵn, "Cơ sở chế độ" mà bạn có thể sử dụng các ứng dụng như một nhạc cụ, chơi chế độ"" mà bạn có thể sử dụng các ứng dụng như là một trò chơi và "Launchpad chế độ" mà bạn có thể sử dụng MusicalPad như là một "Thực sự" Launchpad. Có niềm vui bằng cách chơi này pad!Mobile Legends

Alphabetical

Genres