Musical Pad

Bitle Apps

Music

com.bitleapps.musicalbuttons.musicalbuttons

Âm nhạc Pad là các phím nhạc mới cho phép bạn chơi nhạc, bạn có thể chơi các bài hát từ danh sách của bạn, cơ sở của chúng tôi (NCS - phai mờ, Alan Walker) hoặc tạo ra giai điệu của riêng bạn. Có 3 chế độ chơi khác nhau có sẵn, cơ sở chế độ mà trong đó bạn có thể sử dụng các ứng dụng như một nhạc cụ, chơi chế độ mà trong đó bạn có thể sử dụng các ứng dụng như là một trò chơi và Launchpad chế độ mà trong đó bạn có thể sử dụng MusicalPad như một Launchpad thực sự. Có niềm vui bằng cách chơi này padminesweeper
mobile legends
mobile legends
mobile legends
mobile legends
Mobile Legends
mobile legends
monster legends
monster legends
monster legends
Monster legends
monster legends rpg
my talking tom
my talking tom
my talking tom

Alphabetical

Genres