Echocardiography pocketcards

Börm Bruckmeier Publishing LLC

Medical

com.bbi.echocardiography_apocketcards

Pocketcards quaœn cung cấp cho bạn với Các thông tin cần thiết liên quan đến động mạch chủ, van hai lá, phổi và tricuspid hẹp động mạch chủ và van hai lá regurgitation Tổng quan về chẩn đoán khác biệt quan trọng Một bản tóm tắt của Doppler dữ liệu cho các giá trị giả của động mạch chủ và van hai láAlphabetical

Genres