Strawberry Cake - Stack Tower

Baca Baca Games

Casual

com.bb.strawberry.cake.stack

Quả dâu tây bánh Stack tháp là một trò chơi gây nghiện bất tận stack. Bạn có thể kiếm được điểm số cao nhất trong nó bằng cách chỉ khai thác và cảm thấy cảm giác thực sự thành tựu. Đó là thời gian để xây dựng các ngăn xếp bánh tuyệt vời như bạn đang chán với các nhiệm vụ lặp đi lặp lại của nướng và làm bánh. Với ngăn xếp bánh, bạn có thể tạo ra chiếc bánh cao như bạn có thể gây ấn tượng với bạn bè của bạn với điểm số của bạn và thách thức họ để đánh bại bạn. Quả dâu tây bánh Stack tháp là rất đơn giản trò chơi chỉ cần tap vào đúng thời điểm và làm cho bánh cao nhất trên thế giới. Tính năng * Màu sắc và rất hấp dẫn đồ họa. * Dễ dàng và đơn giản để chơi. * Đầy thú vị và giải trí. * Các loại bánh ngọt. Quả dâu tây bánh Stack Tower By BACA BACA trò chơi năm 2016Smashy Road
Subway Surfer
Super Hero

Alphabetical

Genres