Social live

Bambuser AB

Social

com.bambuser.sociallive

Dịp đặc biệt về để xảy ra? Chọn người bạn muốn chia sẻ nó với và sử dụng xã hội sống phát sóng những khoảnh khắc khi nó xảy ra, trực tiếp thông qua Facebook. Nhận ngay lập tức thích và ý kiến của bạn bè ngay trên màn hình và sau đó tiếp tục đi hội thoại-tất cả trong thời gian thực. Độc quyền có sẵn cho các thiết bị Sony hiện đại như các Xperia Z3, Xperia Z3 Compact, Xperia Z3 Tablet Compact, Xperia Z2, Xperia Z2 Tablet, Xperia Z1 Compact, Xperia Z1, Xperia Z Ultra, Xperia Z, Xperia ZL, Xperia ZR, Xperia T2 Ultra, Xperia Tablet Z và Xperia M2!Smashy Road
Subway Surfer
Super Hero

Alphabetical

Genres