Jira Cloud - Official mobile app for Jira Software

Atlassian

Productivity

com.atlassian.android.jira.core

Có sẵn cho các trang web đám mây Jira được tổ chức bởi Atlassian, Jira app là một dự án và các nhiệm vụ quản lý cho phép bạn đưa doanh nghiệp của bạn và nhóm của bạn bất cứ nơi nào. • Cung cấp quản lý dự án cho các đội nhanh nhẹn • Theo dõi các nhiệm vụ và phối hợp với hội đồng scrum và kanban • Nhanh chóng đáp ứng với bản Cập Nhật dự án và các hội thoại quan trọng • Tạo và gán cho các công việc trên điện thoại di động • Tìm kiếm và lọc qua nhiều dự án • Nhiều hơn nữa Làm việc với phần mềm Jira và Jira lõi. Thông tin phản hồi? Lắc điện thoại của bạn với các ứng dụng di động Jira mở tin nhắn nhóm sản phẩm. Chúng tôi muốn nghe từ bạnAlphabetical

Genres