Carboxylic Acids and Ester: Organic Chemistry Quiz

Andrey Solovyev

Educational

com.asmolgam.carboxylic

Các axít cacboxylic và este là một trong các lớp học quan trọng nhất của các hợp chất hữu cơ. Họ đang ở khắp mọi nơi: * trong thực phẩm (axít citric; dấm = một giải pháp của axit axetic); * trong thuốc (thuốc aspirin = acetylsalicylic acid); * trong mỡ (chất béo trung tính là este của axit béo và glycerol); * trong chất dẻo (polyeste); * trong ngành hóa sinh (chuyển đổi của pyruvat thông qua chu trình axit citric); * và thậm chí tại kiến :) (axit formic) Tìm hiểu cấu trúc và trivial tên của các axít cacboxylic 50 quan trọng nhất và các este và muối. Hóa học hữu cơ bài kiểm tra: * Béo bão hòa axít * Không bão hòa và nhóm thế axit Di - và tricarboxylic axit * Thơm axit * pKa các giá trị của tất cả các axit!Clash Royale
Crossy Road

Alphabetical

Genres