Hypertension Guidelines

EsmatApps

Medical

com.andromo.dev688676.app762211

Ứng dụng này cung cấp các #Guidelines viết bởi một ủy ban bao gồm; -Paul K. Whelton (MB, MD, MSc, FAHA, ghế) - Robert M. Carey (MD, FAHA, phó chủ tịch) - Wilbert S. Aronow (MD, FACC, FAHA) - Donald E. Casey Jr. (MD, MPH, MBA, FAHA) - Karen J. Collins, quản trị kinh doanh-Cheryl DEnnison Hammelfarb RN, ANP, tiến sĩ, FAHA.-khác vv. Ủy ban được tổ chức bởi American Heart Association (AHA) và American College of Cardiology (ACC) đến địa chỉ các phòng ngừa, phát hiện, eva; uation, và quản lý các bệnh cao huyết áp ở người lớn. Ứng dụng này cũng có một số điểm quan trọng/tóm tắt từ các hướng dẫn và một số tranh cãi liên quan đến guidelines.please mới Đừng quên tỷ lệ ứng dụng này.Hill Climb Racing 2

Alphabetical

Genres