TIVAManager

ANAESTHSOFTWARE

Medical

com.anaesthsoftware.TIVAManagerMobile

TIVAManager được tạo ra để theo dõi của perioperative tính nồng độ anesthetics và neuromuscular chặn các đại lý trong huyết tương. Nó có thể được sử dụng để lập kế hoạch và tối ưu hóa của khóa học gây mê, an thần và thần kinh thực vật phong tỏa trong đơn vị chăm sóc đặc biệt. Công việc của các chương trình dựa trên mô hình thay pharmacokinetic.talking tom gold run
talking tom gold run
talking tom gold run
the battle cats
the battle cats
the battle cats
the battle cats
the sims mobile

Alphabetical

Genres