Yosemite motion watch face

Ammarptn

Personalization

com.ammarptn.river.wear.watchface

Yosemite watch mặt là bộ mặt xem miễn phí cho android wear nó cho thấy thời gian và chuyển động của dòng chảy sông có thể làm cho bạn cảm thấy thư giãn -định dạng 12/24 giờ (thay đổi trong trình đơn thiết lập watch river) -Ứng dụng đồng hành điện thoại di động là đến sớm. thưởng thức Yosemite. Font: Cứu thương bởi Viktor Hammarberg (http://www.viktorh.com/) Cảnh phim chuyển động từ http://www.wedistill.io/Alphabetical

Genres